เว็บรุ่นเด็กวิทย์คอม ม. RBAC

       เว็บไซด์ http://www.dekcomsci.com เป็นเว็บไซด์จัดทำขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยได้มีการเผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา และ/หรือ กลุ่มผู้ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.RBAC รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง ทัศนคติ ในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียน

มีดำเนินการเป็นรูปแบบเว็บไซด์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากกลุ่มผู้ก่อตั้งในขณะนั้น

วัตถุประสงค์

My site is worth$5,210.7Your website value?


Website : เว็บ CS รุ่น 1, KonDesign page speed
Copyright © 2002 dekcomsci.com. All Rights Reserved. Official Website Contact webmaster (a) dekcomsci.com.